Archive for the ‘ Survival ’ Category

Jak rozpalić ogień – ogniska, materiały, sposoby


Survivorman:

„Jeżeli uważasz, iż zebrałeś już wystarczająco dużo drewna – zbierz pięć razy więcej”

Ognisko typu Dakota

Zużywa mało paliwa. Dobre do gotowania. Ognisko zamaskowane. Można rozpalić wewnątrz schronienia przy otworze wlotowym pozostajacym poza schronieniem.


Ognisko odbijające ciepło


Czytaj dalej

Reklamy

Prawna strona survivalu / biwakowania


Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Art. 148.

§ 1. Kto:
1)   dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,
2)   zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki,
podlega karze grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Czytaj dalej

Zdobywanie i uzdatnianie wody w terenie


Dla własnego bezpieczeństwa każdą wodę należy traktować jak skażoną i zagotować ! Jeżeli zawiera zanieczyszczenia mechaniczne – przefiltrowac przez tkaninę.

– Rzeki i jeziora

– Deszczówka

– Rosa (za pomocą szmatki smyranej po liściach, trawie)

– Sok z brzozy (należy obciąć drobne gałązki i ponacinać/ugnieść końcówki, któe należy włożyć do manierki a następnie odczekać)

– Odparowanie wody z liści (gałąz z liśćmi zawijamy reklamówką)

 

Czytaj dalej